KOMP

Midler til "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet" skal omsettes i digitalt sosialt samvær for eldre, gjennom skjermen som heter KOMP. Statsforvalteren lyste ut "Tilskuddsmidler til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet" i vår. Frivilligsentralen søkte om 96 000,- til å kjøpe inn 12 KOMP, og fikk midlene! Skjermene kan lånes ut til hjemmeboende eldre som ikke er på nett eller sosiale medier, er sosialt isolert, har familie langt borte, o.l. Sammen med hjemmetjenesten, Saniteten og Diakoniutvalget, håper vi å finne fram til mennesker som kunne ha glede av å prøve dette. Det går også an å melde inn behov til Frivilligsentralen.

Det er firmaet No Isolation som har utviklet og selger disse skjermene, og fra firmaets nettside har vi hentet denne informasjonen om KOMP:  "Smarttelefoner og nettbrett egner seg ikke for alle. Nedstengning, isolasjon og besøksforbud har gjort at mange eldre har mindre bevegelsesfrihet enn før, og det har vært vanskeligere å både dra og komme på besøk til familie og venner. KOMP tilbyr en trygg, sosial kontakt på de eldres premisser. Den nye versjonen av KOMP gjør hva KOMP alltid har gjort, den kobler analogeseniorer med deres mer digitale familier. Bak det nye, enkle designet finner man en datamaskin med kun en knapp, som er koblet opp til en app på telefonen til brukerens venner og familie. Fra deres egne telefoner kan barn, barnebarn og venner sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler med bestemoreller bestefar sin KOMP."

Kontakt

Postboks 115, 4795 Birkeland
4760 Birkeland

Organisasjonsnummer
964965870

Sosiale media

2021 © Birkenes Frivilligsentral