Velkommen til Birkenes Frivilligsentral

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Aktiviteter

Her finner du våre aktiviteter

Aktivitetssenter for eldre på kommunehuset

Les mer

Har du lyst til å bidra med noe, eller trenger hjelp med noe du ikke finner på listen over aktiviteter, eller har en veldig god idé, kan du melde det inn til Frivilligsentralen.

Les mer

En besøksvenn kan bidra med sosialt samvær, gåtur, kjøretur m.m.

Les mer

En besøksvert er med og legger til rette for et godt måltid med sosialt fellesskap i Heldøgns omsorgsboliger eller hos hjemmeboende.

Les mer

Datakurs for nybegynnere

Les mer

Det kan være behov for å ha noen til å følge/være ledsager til kontorer, lege, sykehus, e.l.

Les mer

Trenger du hjelp til å få handlet inn matvarer e.l.? Kan du hjelpe med å handle for noen?

Les mer

Tur med sykkeldrosjene fra Saniteten

Les mer

Midler til "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet" skal omsettes i digitalt sosialt samvær for eldre, gjennom skjermen som heter KOMP. Frivilligsentralen søkte Statsforvalteren om tilskuddsmidler, og fikk mulighet til å kjøpe inn 12 KOMP. Skjermene kan lånes ut til hjemmeboende eldre som ikke er på nett eller sosiale medier, er sosialt isolert, har familie langt borte, o.l. Sammen med hjemmetjenesten, Saniteten og Diakoniutvalget, håper vi å finne fram til mennesker som kunne ha glede av å prøve dette. Det går også an å melde inn behov til Frivilligsentralen.

Les mer

Hjelp med norsk og andre fag for fremmedspråklige, eller leksehjelp for barn i grunnskole.

Les mer

En lyttevenn skal motivere og stimulere barns leseferdigheter og leselyst. En lyttevenn bidrar til grunnleggende lesetrening for elever i alderen syv til ni år. Lyttevennen kommer til skolen etter avtale og lytter til 3. klasseelever som leser. Prosjektet har bidratt til økt leselyst hos elevene. (kilde: Jan H. Torkelsen, Vest Agder Fylkeskommune) Du kan lese mer om lyttevenn i Agder her: www.vaf.no/politikk/lyttevenn/

Les mer

Treff for eldre hver onsdag. Vi møtes i aktivitetssenterets lokaler på kommunehuset fra 10:30 - 12:00.

Les mer

Kan du bidra? Trenger du hjelp?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller trenger hjelp. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 16.06 10:30 Onsdagstreff på Tobias Jorde Tobias Jorde

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre. Vi holder til på Strøget 29, ved Frikirka/"D Goe Selskab" Åpningstid: Tirsdag: 15.00-17.00 Onsdag:10.00-14.00 Torsdag: 14.00-15.30

Kontakt

Postboks 115, 4795 Birkeland
4760 Birkeland

Organisasjonsnummer
964965870

Sosiale media

2021 © Birkenes Frivilligsentral